Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ

Προηγούμενη φωτογραφία

Επόμενη Φωτογραφία

     

Στο χωριό Βουρνικά της Λευκάδας βρίσκεται ο ναός του Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου.
Ο ναός είναι ιδιοκτησία της οικογένειας Καραβία. Υπάρχουν αρκετές τοιχογραφίες του 17ου αιώνα στην ανατολική του πλευρά.

Το ενδιαφέρον προκαλεί η τοιχογραφία του δεόμενου Αγίου που μας παραπέμπει στην βυζαντινή περίοδο.

Σύμφωνα με τον κ. Χρήστο Σολδάτο ο οποίος έχει καταγράψει με την έκδοση Λευκώματος το 1999 τις εκκλησίες και τα μοναστήρια της Λευκάδας, αν μετά τον καθαρισμό και τη μελέτη της παράστασης του δεόμενου Αγίου που αποκαλύπτεται στο Ναό του Αγίου Ιωάννη στο Βουρνικά επαληθευτεί η αναγωγή της χρονολογίας της στο τέλος του 11ου αρχές 12ου αιώνα τότε αυτός ο ναός είναι ο παλαιότερος γνωστός βυζαντινός ναός της Λευκάδας και το "μοναδικό δείγμα μεσοβυζαντινής ζωγραφικής της Λευκάδας, που μεταθέτει την ιστορία της χριστιανικής ζωγραφικής τέχνης του νησιού κατά τρεις αιώνες παλαιότερα."

Οι παραστάσεις δεομένων αγίων εμφανίζονται από τον 11ο έως το 13ο αιώνα και στο ναό του Αγίου Ιωάννη των Καραβιάδων αποκαλύπτεται σε κόγχη του Βόρειου τοίχου μισοκαλυμμένη από ασβέστη. Ο εικονιζόμενος άγιος εμφανίζεται με τα χέρια απλωμένα σ' όλο το πλάτος της κόγχης.

Ο μονόχωρος ξυλόστεγος ναός είναι κτισμένος με αργολιθοδομή, με ξύλινη στέγη και κεραμίδια. Δεν έχει ταβάνι και η κύρια είσοδος είναι θολωτή. Η ανατολική πλευρά είναι διακοσμημένη με τοιχογραφίες.

Αποκαλύπτονται η Θεοτόκος "των Ουρανών Πλατυτέρα" , ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Βασίλειος, ο Άγιος Γρηγόριος, η παράσταση της Ανάληψης κ.α.